Meny
  • Deutsch
  • English
  • Italiano
  • Svenska

Bolag i koncernen

Kinnegrip AB är moderföretaget i koncernen. I koncernen ingår dotterbolagen Smörsoppen ab, Sunlight Hotel & Conference ab samt AB Apell & Jansson, systerbolagen Kinnegrip GmbH och Kinnegrip Srl samt Sunlight ab.

Smörsoppen AB är ett fastighetsbolag med hyresfastigheter i Lidköping. Fastighetsbeståndet består av fem bostadsfastigheter med sammanlagt 60 lägenheter, samt två fastigheter med lokaler för industriändamål.

Sunlight Hotel & Conference AB bedriver hotell- och rekreationsverksamhet i Nyköping. Sunlight Hotel & Conference ab är inrymt i den gamla tvålfabriken, som nu gjorts om till högklassigt hotell med konferens och motionsanläggning.
Hemsida: www.sunlight.se

AB Apell & Jansson bedriver verktygstillverkning. Tillverkning sker i samma fastighet som moderbolaget Kinnegrip. Det senaste året har bolaget investerat i ny produktionsutrustning för att möta marknadens krav.
Hemsida: www.apellojansson.se

Sunlight AB bedriver uthyrningsverksamhet och har totalt 45000 m2. Som hyresgäster förutom Sunlight Hotel & Conference som hyr 10000 m2 finns bland annat Saab Automobil AB (reservdelslager för personbilar).

webmail