Meny

Kinnegrip

Kinnegrip AB är moderföretaget och där ingår systerbolagen Kinnegrip Srl och Sunlight AB.  Dotterbolag i Kinnegrip AB är Sunlight hotel Conference and Spa AB och AB Apell & Jansson. Dotterbolag i Sunlight AB är Tändsticksfabrikens Fastighetsförvaltning AB och Smörsoppen Bygg AB.

Sunlight AB äger och förvaltar fastigheter i centrala Nyköping. Företaget hyr ut kontor och affärslokaler med en sammanlagd yta om 45 000 m2. Som största hyresgäst finns Sunlight hotel Conference & Spa.


Kinnegrip - dotterbolag
Sunlight hotel Conference & Spa AB bedriver hotell- och rekreationsverksamhet i Nyköping. Anläggningen är inrymd i den gamla tvålfabriken, som nu gjorts om till högklassigt hotell med konferens och motionsanläggning. www.sunlight.se
Aktiebolaget Apell & Jansson bedriver verktygstillverkning. Tillverkning sker i samma fastighet som moderbolaget Kinnegrip. Det senaste året har bolaget investerat i ny produktionsutrustning för att möta marknadens krav. www.apellojansson.se

Sunlight AB - dotterbolag
Tändsticksfabrikens Fastighetsförvaltning AB äger och förvaltar fastigheter i centrala Lidköping om totalt 7 400 m2. Företaget hyr ut kontor, affärs- och industrilokaler.
Smörsoppen Bygg AB är ett fastighetsbolag med hyresfastigheter i Lidköping. Fastighetsbeståndet består av fem bostadsfastigheter med sammanlagt 60 lägenheter, samt två fastigheter med affärs- och industrilokaler.

webmail