Meny

Hållbar framtid

Vi står inför stora utmaningar med klimatförändringar, befolkningstillväxt och förändrade levnadssätt och de beslut vi tar idag kommer att påverka vår framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad. Genom att utveckla effektiva och klimatsmarta transporter, ha ett cirkulärt tänkande och framför allt ta medvetna beslut som skapar förutsättningar för en hållbar framtid. 

Vi på Kinnegrip har bestämt oss för att bidra till en hållbar framtid genom att ta medvetna och hållbara beslut utifrån ett cirkulärt tänkande. Vi kan inte göra allt, men vi kan ta ansvar för det som vi kan påverka.

Det innebär att vi;

-I så stor utsträckning som möjligt använder råmaterial som går att återvinna och återanvända

-När möjligt använder energi från förnybara källor

-Aktivt investerar i processer som reducerar vår användning av vatten, elektricitet och fossila bränslen

-Kontinuerligt utvecklar nya och lättare produkter som har en minskad klimatpåverkan

-När möjligt köpa material på den lokala marknaden för att minska transporter

webmail