Meny
Produkter

K20 Stål

K20 är ett toppmodernt låssystem för flakbyggnationer bestående av lämlås för tunga och medeltunga kommersiella fordon.
 

K20 är ett användarvänligt och flexibelt låssystem som finns i olika höjder och konfigurationer. Utformad för lämmar från 400 mm som finns i ED-belagd grundfärg eller galvaniserat stål och aluminium.

K20 är en användarvänlig och säker lösning, monterad på flakets kantlina. Stolpen, som har en inbyggd säkerhetslösning,  fälls lätt ned för att hänga i stolpfästet vid lastning och lossning. Detta ger ett öppet och lättillgängligt lastutrymme med fokus på god funktionalitet, hög personsäkerhet och enkel hantering.

Funktionalitet

K20 lämlås är designad för flak med utanpåliggande lämmar. Stolpen sitter fast i ett stolpfäste som är monterat på flakets kantlina. I stolpen finns reglar som i ett låst stängt läge är fixerad i lämbyglar. 
Lämbyglar är monterade på flakets lämmar. När handtaget öppnas, rör sig regeln nedåt vilket gör att lämmen kan fällas ner.För att frigöra stolpen från stolpfästet, trycks båda handtagen nedåt till ändläget. Detta läge frigör kilar i stolpfästet. Stolpen kan sedan fällas ut och antingen hängas ner eller frigöras för att ge ett helt öppet lastyta.

Design och säkerhet

Stolpen är försedd med en lastindikator som förhindrar oavsiktlig eller riskabelt handhavande. Lastindikatorn indikerar när det finns ett tryck på insidan av lämmen på grund av lastförskjutning. Som en säkerhet för användaren så måste båda handtagen tryckas ner till ändläget för att kunna avlägsna stolpen ur sitt stolpfäste.

K20 Stål

  • 400
  • 500
  • 600
  • 800
  • 1000
  • 1100
  • 1200
  • K20 Tillbehör
  • K20 Reservdelar
  • K20 Mekanism framstolpar
webmail