Meny
Produkter

K20 Stål

K20 Lämlås


K20 är ett modernt system för flakbyggnationer bestående av lämlås för tunga och medeltunga
fordon. Systemet används som standardlösning på flertalet etablerade lastfordon och är DEKRA testade.


K I N N E G R I P
K20 stolpen är en smart och smidig lösning för tunga lastfordon. För att tillgodose fordonsspecifika användningsområden finns
K20 i olika höjder för lämmar från 400 mm. Lämlåset finns tillgängligt i grundlackerat stål, aluminium och varmförzinkat
stål. Ingående artiklar är tillverkade i stål och glasfiberarmerad polyamid. Aluminium och varmförzinkat stål ger en förstärk
korrosionsbeständighet.
K20 stolpen monteras i fästet som är fastsatt i flakets kantlina, stolpen kan lätt vikas ner då den kan hänga i fästet under avoch pålastning. Detta ger en öppen och lättåtkomlig lastyta
med fokus på god funktionalitet, hög personsäkerhet och enkelt handhavande.


K20 finns även med Kinnetopp för kapellbilsläp.

Funktionalitet


K20 lämlåsstolpe är konstruerad för påbyggnader med utanpåliggande lämmar. Stolpen sitter fast i ett fäste som är monterat i kantlinan på flaket, i stolpen finns reglar som i låst läge är fixerade i en lämbygel.Lämbygeln är monterad i flakets lämmar. Då stolpenshandtag öppnas rör sig regeln nedåt och då kan lämmen fällas.


För att lossa stolpen från stolpens fäste trycks handtagen nedåt i ändläge vilket frigör kilen som har ingrepp i fästet. Då kan stolpen vikas utåt och antingen hängas ner eller frigöras. Detta ger en helt öppen lastyta.

Design och säkerhet


Stolpen är försedd med lastindikator vilket förhindrar oavsiktligt och riskabelt handhavande. Lastindikatorn ger en indikation att det finns tryck mot lämmens insida. För att frigöra stolpen från sitt fäste måste båda handtagen tryckas ned i sitt ändläge.

K20 Stål

  • 400
  • 500
  • 600
  • 800
  • 1000
  • 1100
  • 1200
  • K20 Tillbehör
  • K20 Reservdelar
  • K20 Mekanism framstolpar
webmail